Ma. t/m Zo, 08.00 - 23.00 uur
Opbroekweg 40, 7461 PH Rijssen

Nieuwsbrief september 2023

De zomervakantie zit er weer op, de lessen en competities zijn weer begonnen en ons park stroomt weer vol met fanatieke tennissers en padellers. Tijd om je even te informeren over lopende zaken en ontwikkelingen.

Start wintercompetitie padel + nieuw whatsapp nummer voor padel
Je kunt je weer opgeven voor de wintercompetitie padel! Vanaf nu kan dit via het nieuwe whatsapp nummer, speciaal voor alles rondom padel: 06-30825364.

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld het spelen van competitie of heb je andere vragen over padel? Neem dan gerust contact op met onze nieuwe padel-commissieleden Karin Oude Roelink en Lisanne Dommerholt.

Laddercompetitie
De laddercompetitie voor padel is ondertussen weer gestart. We zijn momenteel bezig om dit op te splitsen in 2 groepen, zodat het niveau van de wedstrijden dichter bij elkaar komt te liggen. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Voor de tennis is het animo momenteel te laag om een competitieve ladder op te zetten, maar wij zouden het erg leuk vinden wanneer hier snel verandering in komt!

Twijfel je nog over deelname? Bel dan met Patrick van de Riet (06-46333461), hij geeft je graag meer informatie.

Activiteiten najaar
Op 4 november a.s. hopen wij jou te ontmoeten tijdens een racketmix voor jong en oud. Het belooft een spectaculaire middag en avond te worden.

Daarnaast sluiten we op 16 december a.s. graag met alle leden het jaar af.

Noteer beide data daarom alvast in je agenda! Verdere informatie volgt.

Rabo ClubSupport 2023
Ook dit jaar doen we als TC de Mors weer mee met de ClubSupport actie van de Rabobank.

Leden van Rabobank Rijssen-Enter kunnen tot en met 26 september hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging(en). Hoe meer stemmen wij als vereniging ontvangen, des te hoger de bijdrage wordt die we ontvangen. Dit kunnen we vervolgens weer besteden aan activiteiten en het sportpark.

Mocht je op ons (kunnen) stemmen, dan willen we je daarvoor alvast erg bedanken!

Drukte op de (padel)banen
Door de structurele groei in het ledenaantal, ontstaat er hoge druk bij het afhangen van de (padel) banen. 
Met het realiseren van de nieuwe banen hopen wij deze druk te verlagen. Ook zijn we met de leverancier van de clubapp in overleg over de mogelijkheid om maximaal 2 keer per week te kunnen boeken tijdens piekuren. 

Tot die tijd willen wij graag een moreel appèl op jou doen om rekening te houden met de speelwens van andere leden. Heb je gedurende een week al 1 of meerdere keren afgehangen tijdens de piekuren, geef dan andere leden ook de mogelijkheid om een baan te reserveren. Blijft een baan vrij willen, dan kun je deze alsnog boeken.

Zo maken we er samen een uitvoerbare en houdbare situatie van, totdat de nieuwe banen gerealiseerd zijn.

Geluidsoverlast
Helaas ondervinden onze buren geluidsoverlast vanuit onze vereniging. Wij willen iedereen nogmaals vragen de regels na te leven en te zorgen dat na 23:00 uur het geluid geminimaliseerd wordt en de baanverlichting uit is!

Wij wensen deelnemers aan de verschillende tennis-en padelcompetities de komende weken veel succes. En natuurlijk iedereen veel speelplezier op ons sportpark!